Bygga franchisemodell

Bevisad lönsam verksamhet
Franchise bygger på en bevisad lönsam verksamhet, som andra vill kopiera. Vi hjälper dig att beskriva ditt koncept och ta fram erbjudande till franchisetagaren genom tre viktiga steg: Handbok, Avtal, Etablering
Bygga franchisemodell


När ni har läst igenom workshopen och godkänt den så startar vi igång franchisebygget. I detta skedet hjälper byggaren till med att ta in förslag på finansiering om så önskas.

Finansiering

Kostnadskalkylen gås igenom med bank/annan finansiär som upprättar en franchisekalkyl och förslag om finansiering. Finansiering är en förutsättning för att påbörja franchisebygget.

Checklista & projektplan

Efter att finansieringen är klar så skickas en komplett checklista och projektplan som mer detaljerat beskriver vad som ingår i byggsatsen, dess kostnader och en tidsplan.

Byggdelarna bestäms

Franchisetorget tillsammans med er påbörjar nu våra träffar där vi tar fram underlag och diskuterar den blivande franchisemodellen. På varje möte ritats det upp och diskuteras viktiga byggdelar. Franchisemodellen utformas enligt era önskemål tillsammans med vår expertis. När samtliga möten (ca 10 st) är klara kan handboksjobbet påbörjas eftersom ev. ändringar påverkar slutlig handbok och avtal.

Checklista prisjustering

Diverse turer mellan våra byggare och er sker angående olika krav och önskemål. Dessa önskemål prissätts av oss utifrån tillvalsprislista. Om vi ej har prisuppgifter sker prissättning efter kontakt med aktuell leverantör. Priserna justeras efter hand i checklistan så att ni är medveten om vad valen har kostat och vad franchisemodellen får för slutpris.

Franchisemodellen klar

När modellen är klar skickas en kopia av detta till er. OBS: Först när franchisemodellen, handbok och franchiseavtal är klart kan etableringen börja.