Utveckling & Drift

Vill ni ha en sund och lönsam franchisekedja - se över vissa delar kontinuerligt!    Behöver ni se över ert franchiseavtal, ta fram en modern handbok, göra en avstämning med era franchisetagare eller se över er franchisemodell? För att kunna bygga en sund och lönsam franchisekedja så är det viktigt att se över vissa delar kontinuerligt. Vi hjälper er med detta.


Utveckling & Drift

Möte

Här diskuteras förutsättningarna för ett samarbete med Franchisetorgets franchisespecialist. Viktiga uppgifter som företagets förutsättningar, ägarstruktur, framtidsvision och ekonomisk ram diskuteras tillsammans.  
Workshop

På en workshop besöker vi ert företag under en heldag. Vi analyserar nuläget samt kommer fram till vägen framåt för att nå nästa nivå. Där görs en bedömning inom vilka områden Franchisetorget kan hjälpa till. Vi arbetar med alltifrån franchiseavtal, ta fram en modern handbok, göra en avstämning med era franchisetagare eller se över er franchisemodell.  

Samarbete

Vi arbetar sida vid sida, stöttar och coachar inför de möjligheter ni står inför vid varje givet tillfälle. Vi tar även med beprövade system och tekniker som vi tillsammans anpassar till Ert behov. Franchisetorget jobbar med alla delar i franchisekedjans livscykel. Omvärlden och förutsättningar förändras hela tiden och en franchisekedja måste hänga med, inte minst för att attrahera nästa generation av franchisetagare